Taloyhtiön remontti

Salaojaremontista lisäarvoa taloyhtölle

Taloyhtiöremonttimme tehdään pari- ja rivitaloyhtiöissä. Ennen 1995 valmistuneissa taloissa on poikkeuksetta alkuperäiset salaojat jotka ajan saatossa ovat tukkeutuneet kasvien juurilla ja hienolla maa-aineksella. Ajalle oli tyypillistä myös että salaojan tarkastuskaivoja ei asennettu ja näin salaojien huoltotoimet ovat käytännössä mahdottomia. Edelleen harjakattoisissa taloissa kattovedet laskevat syöksytorvea pitkin maahan jääden käytännössä kuormittamaan perustusta. Sadevesijärjestelmä uusitaan aina salaojaremontin yhteydessä. Sadevesijärjestelmään kuuluvat tarvittaessa myös piha-alueen sadevesikaivot.

Salaoja- ja sadevesiremontin tärkein tehtävä on pitää talon perustukset kuivana. Kuivat perustukset eivät nosta kosteutta rakenteisiin. Näin turvataan terveellinen sisäilma. 

Torsten vie projektin alusta loppuun

Torstenilla toimitaan KVR (kokonaisvastuurakentaminen) mallin mukaisesti. Aluksi remontista tehdään yksityiskohtainen kirjallinen remonttisuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään kaikki projektissa tarvittavat työt ja tarvikkeet sekä periaatteet putkilinjoista ja kaivon paikosta. Suunnitelman tekemisen yhteydessä projektille lasketaan aina myös kokonaishinta helpottamaan päätöksentekoa.

Rivitaloyhtiössä usein jokaisella asuntokohtaisella pihalla on omat erityispiirteensä. Ennen remontin aloitusta sovitaan osakaskohtaisesti mahdollisista lisätöistä liittyen esimerkiksi jälkiasenteisten terassien tai kivetysten purkamiseen ja jälleenrakennukseen. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” –sanonta pitää paikkansa myös salaojaremontin osalta.

Taloyhtiökohteissa suositellaan ulkopuolista valvojaa remontille. Valvoja nopeuttaa päätöksentekoa mikäli projektin aikana tulee vastaan asioita mihin tarvitaan rakennuttajan eli taloyhtiön kantaa. 

Kun sadevesi- ja salaojajärjestelmä ei riitä

Jokainen taloyhtiö on yksilö ja tarpeet ovat hyvin erilaiset. Torstenilla on laaja valikoima palveluita, jotka usein tarvitaan varsinaisen salaojaremontin lisäksi jotta lopputuloksena on taas käyttövalmis pihapiiri. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi kulkuteiden kivetys tai asfaltointi ja piha-aitojen uusiminen. Kokonaisuus räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

Ajankohtaista

08.01.2021

Tervetuloa 2021!

Torstenin vuosi on käynnistynyt salaojaremonttien merkeissä tuttuun tapaan. Kevään ja kesän remontteja suunnitellaan parhaillaan poikkeuksellisesta talviolosuhteista huolimatta.

27.07.2020

Lisää voimaa toteutuksiin!

Toiminnan kehittyessä haemme jatkuvaan palvelukseemme ammattitaitoista tekijää/ ryhmää salaojaremonttikohteisiin pääkaupunkiseudulle. 

Tiedustelut Timo Röyskö 0400-406640.

18.05.2020

Pandemia Torstenissa

Torsten on säästynyt tähän saakka pandemiasta vaurioitta, henkilökunta ja asiakkaat ovat pysyneet terveenä ja töitä tehdään täydellä vauhdilla. Pidättäydymme kättelemisistä tapaamisissa ja koetamme pitää turvavälejä kaikessa toiminnassamme edelleen. Pysytään terveinä!